MaxPuls.se Stegtävling

En stegtävling är ett enkelt och effektivt sätt att öka hälsointresset på företaget eller i bekantskapskretsen.

Förutom förbättrad kondition och hälsa så skapas ett gemensamt intresse. Ett givet samtalsämne på lunchrasten och fikapausen.

Stegtävlingen ger både fysisk och psykisk positiv effekt!

Använd valfri stegräknare
Smartphone, aktivitetsarmband eller separat stegräknare, alla fungerar lika bra som stegräknare.

Maila en offertförfrågan till info@maxpuls.se om ni är ett företag eller ett kompisgäng som vill starta en stegtävling med fler än 6 deltagare så gör vi en offert.

Nyhet! Nu finns stegtävlingen även på Engelska.

Efterfrågat av företag som har kontor runt om i världen.

Logga in till din Stegtävling

Inloggning till ditt konto och din stegtävling

Gå en sträcka och följ resultatet på en karta

Genom att räkna om steg till distans så kan resultatet visualiseras på en karta.

Beroende på antal deltagare och hur många veckor som tävlingen ska pågå så ger vi förslag på rimlig sträcka att avverka under tävlingen.

Om ett eller flera lag skulle gå i mål under tävlingsperioden så flyttas markören till startpunkten och en info-ruta visas att laget är inne på varv 2.

Om lagen skulle vara ojämnt antal. T.ex. 4 i ett lag och 5 i resterande lag så räknas distansen för markören på de 4 bästa i varje lag.

Om ni hellre vill visa markörerna individuellt per person så går det också bra.

MaxPuls.se - Stegtävling

Testa Stegomvandlaren

Omvandla annan aktivitet till steg

 

Beräkna lämplig sträcka att gå på karta

Antal Deltagare per lag
Antal Veckor som tävlingen ska pågå
Uppskattat antal steg per dag / deltagare

Exempel på kunder som anlitat oss för genomförande av Stegtävling

Frågor och svar om stegtävlingen

Hur fungerar stegtävlingen?

Tävlingen är upplagd som en veckotävling och man kan antingen tävla i lag eller individuellt.

Varje vecka sammanställs resultaten för den gångna veckan. Detta fungerar som bra delmål vilket gör det lättare att motivera sig varje vecka.

Under tävlingens gång sammanställs även totalresultaten.

MaxPuls.se - Stegtävling

Vilka resultatlistor får man ut?

Alla deltagare kan i realtid följa tävlingen via webbsidan.

Resultatlistorna som kan tas ut för varje vecka och totalt är:

 • Bästa deltagare totalt
 • Bästa deltagare per vecka
 • Bästa deltagare inom respektive lag totalt
 • Bästa deltagare inom respektive lag per vecka
 • Bästa lag totalt
 • Bästa lag per vecka

Vid lagtävling är det en fördel om antal deltagare är ganska jämt fördelade men det behöver inte vara exakt lika många deltagare i varje lag. I dessa fall visas topplistan för lagtävlingen i genomsnitt antal steg per deltagare vilket ger ett rättvisande resultat.

Dölja resultat på individuell nivå

Om man inte vill visa steg på individuell nivå så finns möjlighet att dölja dessa listor. Med denna inställning kan deltagaren själv se sina steg per vecka och totalt.

Vem registrerar lag och deltagare?

Genom att skapa ett konto på www.maxpuls.se kan du GRATIS starta en stegtävling för max 6 deltagare.

Du registrerar själv lag, deltagare, startdag, antal veckor och dagligt mål.

Är ni fler än 6 deltagare?

Vid stegtävling med fler än 6 deltagare ger vi offert där det ingår att vi hjälper er med allt. Start av tävling, registrering av lag och deltagare. Ni behöver bara registrera stegen!

Enkelt att registrera steg

Vid tävlingsstart får varje deltagare ett eget konto där stegen registreras.

Ingen separat APP behöver laddas ner.

Mobilanpassad Applikation

Applikationen är mobilanpassad vilket gör det enkelt att registrera steg via smartphone, surfplatta eller dator.

Mobilanpassad registrering av steg

Kan man omvandla steg från annan aktivitet?

En del deltagare kanske utövar annan motion och för att detta ska kunna tillgodoräknas så finns en stegomvandlare på webbsidan som omvandlar annan aktivitet till steg.

Måste man tävla i lag?

Man behöver inte tävla i lag. I dessa fall registreras alla deltagare i samma lag och man tar bara ut de indivduella resultatlistorna.

Vilka positiva effekter ger en Stegtävling?

Förutom en förbättrad kondition och hälsa så skapas ett gemensamt intresse. Ett givet samtalsämne på lunchrasten och fikapausen. Alltså både fysisk och mental positiv effekt!

Referenser

Vi har mångårig erfarenhet av att arrangera stegtävlingar till företag och privatpersoner.

Exempel på företag som anlitat oss i sin friskvårdssatsning

 • ABB
 • HSB
 • Länsstyrelsen Norrbotten
 • Skatteverket
 • Småa
 • Swedbank m.fl, m.fl.

Så här fungerar stegtävlingen!

Startsida med överblick

På stegtävlingens startsida får du bra överblick över stegtävlingen.

Här hittar du bland annat direktlänkar till stegregistrering och resultatlistor.

Du ser även information om tävlingen, startdag, sista registreringsdag m.m.

Tävlingsresultaten visar statistik om hela tävlingen.

Dina resultat visar hur du ligger till i tävlingen.

Startsidan visar även de 6 senaste registreringarna så att du kan hålla koll på dina kollegor.

Funktioner för tävlingsledare

En person utses som tävlingsledare för tävlingen.

Tävlingsledaren har tillgång till lite fler funktioner än övriga deltagare i tävlingen:

 • Ändra startdag, antal tävlingsveckor och dagligt mål i antal steg.
 • Registrera lag och deltagare.
 • Se deltagarlista för tävlingen,(även i utskrivbar version).
 • Tävlingsledaren kan även registrera steg för valfri deltagare i tävlingen. Detta kan vara bra det är någon deltagare som inte har tillgång till dator.

Grunduppgifter för tävlingen

Först bestämmer man en startdag och antal veckor som tävlingen ska pågå.

Eftersom tävlingen sammanställer resultat per vecka och totalt ska startdag alltid vara en måndag.

Man kan även registrera ett dagligt mål. T.ex. 10 000 steg. Om man registrerar ett dagligt mål så visas ett procenttal för hur många dagar man har uppnått målet.

Registrering av lag och deltagare

Ni kan välja om ni själva vill registrera deltagare och lag via webbsidan eller om ni vill att MaxPuls ska ombesörja detta.

Om MaxPuls ska registrera uppgifterna så kommer ni att få en Excel-mall där ni fyller i uppgifterna. Därefter ser vi till att allt blir korrekt registrerat så att ni bara behöver sköta stegregistreringen.

Registrering av steg

Registrering av steg sker genom inloggning via Maxpuls.se webbsida.

Man kan välja om varje deltagare själv ska logga in på sitt eget konto och registrera sina steg eller om en tävlingsledare ska registrera steg för alla deltagare.

Tävlingsledaren behöver inte själv medverka i tävlingen.

För att enkelt kunna omvandla annan aktivitet till steg så finns stegomvandlaren på registreringssidan.

Resultatlista

Bästa deltagare totalt

Topplista för deltagare som registrerat flest antal steg sedan tävlingen startade.

Listan finns även som utskriftsanpassad version.

Resultatlista

Bästa deltagare per vecka

Topplista för deltagare som registrerat flest antal steg per vecka.

Denna lista används med fördel för att motivera deltagarna varje vecka.

Här visas även deltagarens procentuella förändring jämfört med föregående vecka.

Listan finns även som utskriftsanpassad version.

Resultatlista

Bästa deltagare inom lag totalt

Topplista för deltagare som registrerat flest antal steg inom respektive lag sedan tävlingen startade.

Listan finns även som utskriftsanpassad version.

>

Resultatlista

Bästa deltagare inom lag per vecka

Topplista för deltagare som registrerat flest antal steg inom respektive lag per vecka.

Denna lista används med fördel för att motivera deltagarna varje vecka.

Här visas även deltagarens procentuella förändring jämfört med föregående vecka.

Listan finns även som utskriftsanpassad version.

Resultatlista

Bästa lag totalt

Topplista för lag som registrerat flest antal steg sedan tävlingen startade.

Listan redovisar två olika resultat:

Övre listan visar topplista för laget som registrerat flest antal steg totalt. Denna lista används om deltagarna är lika många i respektive lag.

Nedre listan visar topplista för laget som har bäst genomsnitt antal steg per deltagare. Denna lista används om deltagarna är olika många i respektive lag.

Listan finns även som utskriftsanpassad version.

Resultatlista

Bästa lag per vecka

Topplista för lag som registrerat flest antal steg per vecka.

Listan redovisar två olika resultat:

Övre listan visar topplista för laget som registrerat flest antal steg i veckan. Denna lista används om deltagarna är lika många i respektive lag.

Nedre listan visar topplista för laget som har bäst genomsnitt antal steg per deltagare. Denna lista används om deltagarna är olika många i respektive lag.

Denna lista används med fördel för att motivera deltagarna varje vecka.

Här visas även deltagarens procentuella förändring jämfört med föregående vecka.

Listan finns även som utskriftsanpassad version.